Search
Close this search box.

Concessions

Legal framework

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 83/23) propisuje vrste koncesija na lučkom području luka otvorenih za javni promet koje daje lučka uprava:

Lučke djelatnosti su osnovne lučke djelatnosti i pomoćne lučke djelatnosti.

Basic port activities are

 1. privez i odvez plovnih i plutajućih objekata i hidroaviona
 2. ukrcaj i iskrcaj te prekrcaj i prijenos tereta i njegovo skladištenje
 3. ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 4. ukrcaj i iskrcaj motornih vozila uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 5. lučko tegljenje i potiskivanje
 6. opskrba plovnih objekata robom i uslugama
 7. pružanje usluga putnicima putem terminala (osiguranje sanitarnog čvora, prostora za čekanje, garderobe, ugostiteljskih usluga, prostora za kupnju karata i sl.)
 8. prihvat i predaja svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom
 9. opskrba plovnih objekata gorivom
 10. opskrba plovnih objekata vodom i energijom.

Pomoćne lučke djelatnosti su:

 1. gospodarske djelatnosti koje se obavljaju u lukama i koje su neposredno u funkciji obavljanja osnovnih lučkih djelatnosti i s njima su u logističkoj, tehnološkoj ili ekonomskoj vezi (fumigacija i deratizacija, pranje brodske robe, pomorske agencije, otpreme (špedicije), zastupanja u carinskim i poreznim postupcima, poslovi kontrole količine i kakvoće robe te ostale djelatnosti isporuke dobara i pružanja usluga manjeg opsega)
 2. gospodarske djelatnosti koje se obavljaju u lukama, a nisu neposredno u funkciji obavljanja osnovnih lučkih djelatnosti.

Documentation

The legal framework for the procedure, deadlines, conditions for obtaining concessions, and necessary documentation:

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”  br. 83/23.)
Link: https://www.zakon.hr/z/505/Zakon-o-pomorskom-dobru-i-morskim-lukama

Popis koncesionara

Koncesionari

en_USEnglish
Skip to content