Search
Close this search box.

Terminal za rasuti teret u uvozu

Kapacitet terminala: 1.000.000 T/godišnje
Dužina obale Dobrika: 240 m
Dubina obale: 10 m
Veličina broda: 30 000 T
Kapacitet iskrcaja: 400 T/h
Vrsta: Brodoiskrcivač Siwertell-pužni
Dužina grane: 24 m,
Visina vertikale: 17m

• 105 000 tona separiranih tereta ili 120 000 tereta iste vrste 
• Skladište ima pet odvojenih box-ova , 15 000 tona svaki i jedan od 30 000 tona tereta .

Gumeni transporteri – kapacitet
• 500 T/h linija broda
• 300 T/h linija skladišta

• Poluportalni grebač materijala sa kapacitetom 300 T/h

Ukrcaj vagona – utovarna stanica sa 2 kolosjeka i dvije vage
• Kapacitet 7000 T/dan
• Mogućnost istovremenog tovarenja na oba kolosijeka različitih vrsta tereta (linija broda i linija skladišta)

Vage su elektromehaničke
• Max. nosivost 80 T, točnost 12,5 kg
• Dva mosta na svakoj vagi (mogućnost mjerenja osovinskog pritiska)
• Mogućnost tovarenja svih vrsta željezničkih vagona (utovar sa vrha ili sa strane)
• Vagoni se tovare bez rastavljanja sa popuštenim kvačilima

• 2 kolosjeka u dužini od 600 m svaki
• Formiranje maršutnog vlaka na terminalskim kolosijecima

• Rad Terminala potpuno je automatski sa kontrolom svih transportnih sistema iskrcaja broda,
punjenja skladišne hale te direktnog ili indirektnog punjenja željezničkih vagona.

• Fosfat, KCL, DAP, MAP

• Sistem pretovara potpuno je zatvoren.
• Sva presipna mjesta te mjesto utovara vagona pokriveno je sistemom otprašivanja.

hrCroatian
Skip to content