DIGLOGS

Lučka uprava Šibenik je jedan od partnera u projektu DigLogs koji je započeo 01. siječnja 2019. i trajat će do 30. lipnja 2021. Vrijednost projekta je 2.555.427,50 EUR i bit će financiran putem EU fondova iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska.

Projektno partnerstvo je pod vodstvom Pomorskog fakulteta u Rijeci okupilo različite dionike programskog područja: privatni, javni i istraživački sektor: Elevante Trading & Consulting S.R.L., Unione Regionale Camere I.A.A. Del Veneto, North Adriatic Sea Port Authority – Ports Of Venice And Chioggia, University Of Trieste, Actual I.T., Cluster For Innovation In Logistics And Transport System, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Šibenik i Lučka uprava Rovinj.

Glavni cilj projekta DigLogs je osigurati značajan razvoj prekogranične suradnje između dvije zemlje: Hrvatske i Italije kroz uklanjanje postojećih ograničenja u informacijskim sustavima koji podržavaju prometni sektor te stvaranje sinergije za izgradnju čvrste mreže omogućavanjem integracije različitih IT alata koji bi pomogli u postupku nesmetanog donošenja odluka. Značajna je i sinergija projekta s prethodnim i tekućim projektima TEN-T prometne mreže.

Stručnost projektnih partnera osigurava postizanje ciljeva i očekivane rezultate projekta u smislu istraživanja i uspostavljanja većine naprednih digitaliziranih logističkih procesa za multimodalni teretni prijevoz i putničke usluge u programskom području.

Projekt predviđa sljedeće aktivnosti:

  1. Analiza utjecaja glavnih inovacija s fokusom na trend digitalizacije procesa te upravljanje podacima za mobilnost tereta i putnika
  2. Planovi implementacije temeljeni na glavnim inovacijama koje utječu na područje u sljedećih 5 godina i na najatraktivnijim rješenjima digitalizacije koja se mogu izravno prenositi u području HR-ITA
  3. Definiranje koraka koje treba poduzeti za implementaciju inovativnih rješenja iz perspektive tržišta
  4. Na sedam pilot aktivnosti fokusiranih na teret, putnike i kombinirane implementacije testirati stvarna rješenja u privatnom i javnom sektoru
  5. Plan prijenosa kako bi rezultati bili razumljivi budućim dionicima u Programskom području
  6. Akcijski plan za prikupljanje najrelevantnijih iskustava i rezultata te isporuka svih mjera koje treba poduzeti kako bi se podržao proces digitalizacije u Programskom području nakon zatvaranje projekta
INTERREG V-A - ITALY-CROATIA PROJECT DIGLOGS - DIGITALIZATION OF LOGISTICS PROCESSES

Activity description

The implementation of the activities started in 2019. The project value is 2,555,427.50 EUR and it is funded through EU funds from the Interreg Italy-Croatia Cross-border Cooperation Program. The Port Authority of Šibenik has been granted 229,500.00 EUR of the total amount.

The DigLogs project involves the cooperation of Croatia and Italy, and it is implemented with the aim of developing the necessary concepts, technological solutions, models, and plans for establishing advanced digitalized logistic processes in multimodal freight and passenger transport present in the software solution.

The eligible cost financing ratio is 85% (EU funds) : 15% State budget (Port Authority of Šibenik).
The aim of the pilot project of the Port Authority of Šibenik is to develop technological solutions and ICT support necessary for the digitalization of services related to the transport of cargo and passengers. The IT module will enable a faster and more efficient way of issuing ID cards for entering the international part of the port area of the Port of Šibenik: an innovative access control solution - the core of the project is the establishment of an automated system of digital access to the control system in accordance with the ISPS, other port security rules, and applicable access regulations. The main reason for building this system is the digitalization of the management of requests and passes for entry and stay in the areas of the Port of Šibenik.

Digitalization will enable additional functions for better traffic and resource management of the port and increase overall safety. It will enable users to have a higher level of service and less stress as they will be able to do everything in advance and remotely.
en_USEnglish
Skip to content