Koncesije

Pravni okvir

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.) propisuje vrste
koncesija na lučkom području luka otvorenih za javni promet koje daje lučka uprava:

• Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje
postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Koncesije daje lučka uprava na zahtjev tražitelja.

• Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili
gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Koncesije daje lučka uprava na temelju javnog prikupljanja ponuda.

Dokumentacija

Pravni okvir za postupak, rokove, uvjete za dobivanje koncesije i potrebna dokumentacija:

Popis koncesionara:

Područje pod upravljanjem Lučke Uprave Šibenik

ID UGOVORA: 260471

OIB: 99865639204

Predmet koncesije: AUTO-TAKSI

Početak koncesije: 24.9.2021.

Istek koncesije: 24.9.2023.

ID UGOVORA: 237498

OIB: 04201603871

Predmet koncesije: ČISTOĆA, PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA

Početak koncesije: 15.7.2020.

Istek koncesije: 15.7.2023.

ID UGOVORA: 240062
OIB: 75145286506
Predmet koncesije: ČISTOĆA, PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA
Početak koncesije: 15.7.2020.
Istek koncesije: 15.7.2023.
————————————————-
ID UGOVORA:
240066
OIB: 75145286506
Predmet koncesije: FUMIGACIJA, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA TERETA I BRODOVA
Početak koncesije: 15.7.2020.
Istek koncesije: 15.7.2023.

ID UGOVORA: 237504

OIB: 51521333706

Predmet koncesije: KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE

Početak koncesije: 15.7.2020.

Istek koncesije: 15.7.2023.

ID UGOVORA: 237734

OIB: 74121470605

Predmet koncesije: KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE

Početak koncesije: 15.7.2020.

Istek koncesije: 15.7.2023.

ID UGOVORA: 243344

OIB: 05740146347

Predmet koncesije: KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE

Početak koncesije: 23.10.2020.

Istek koncesije: 23.10.2023.

ID UGOVORA: 251590

OIB: 13284779222

Predmet koncesije: KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE

Početak koncesije: 26.3.2021.

Istek koncesije: 26.3.2024.

ID UGOVORA: 243557

OIB: 85528594629

Predmet koncesije: OPSKRBA BRODOVA

Početak koncesije: 23.10.2020.

Istek koncesije: 23.10.2022.

ID UGOVORA: 252008

OIB: 57560142459

Predmet koncesije: OPSKRBA BRODOVA

Početak koncesije: 26.03.2021.

Istek koncesije: 26.3.2023.

ID UGOVORA: 255225

OIB: 63486184874

Predmet koncesije: OPSKRBA BRODOVA

Početak koncesije: 24.5.2021.

Istek koncesije: 24.5.2023.

ID UGOVORA: 268542

OIB: 00865396224

Predmet koncesije: OPSKRBA BRODOVA GORIVOM

Početak koncesije: 20.12.2021.

Istek koncesije: 20.12.2023.

ID UGOVORA: 242976

OIB: 72594208197

Predmet koncesije: OPSKRBA BRODOVA GORIVOM

Početak koncesije: 23.10.2020.

Istek koncesije: 23.10.2022.

ID UGOVORA: 237736

OIB: 03004159051

Predmet koncesije: OPSKRBA BRODOVA GORIVOM

Početak koncesije: 15.6.2020.

Istek koncesije: 15.6.2023.

ID UGOVORA: 257052

OIB: 27759560625

Predmet koncesije: OPSKRBA BRODOVA GORIVOM

Početak koncesije: 31.7.2021.

Istek koncesije: 31.7.2023.

ID UGOVORA: 225360

OIB: 84740716328

Predmet koncesije: OPSKRBA BRODOVA GORIVOM

Početak koncesije: 15.9.2019.

Istek koncesije: 15.9.2024.

ID UGOVORA: 240061
OIB: 41169771101
Predmet koncesije: PARKING NA PUTNIČKOM DIJELU LUKE ŠIBENIK
Početak koncesije: 18.9.2020.
Istek koncesije: 17.9.2022.
——————————————————–
ID UGOVORA: 128097
OIB: 41169771101
Predmet koncesije: PRVENSTVENA KONCESIJA
Početak koncesije: 01.01.2003.
Istek koncesije: 01.01.2029.

ID UGOVORA: 260965

OIB: 22346495012

Predmet koncesije: PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI U MEĐUNARODNOM PROMETU KATEGORIJA 1 I KATEGORIJA 3

Početak koncesije: 24.9.2021.

Istek koncesije: 24.9.2022.

ID UGOVORA: 240143

OIB: 57606909020

Predmet koncesije: PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA NA PUTNIČKOM DIJELU LUKE ŠIBENIK

Početak koncesije: 01.09.2020.

Istek koncesije: 31.8.2023.

ID UGOVORA: 257057

OIB: 86755900071

Predmet koncesije: PUTNIČKA AGENCIJA

Početak koncesije: 20.06.2021.

Istek koncesije: 10.06.2022.

ID UGOVORA: 266476

OIB: 23532329318

Predmet koncesije: PUTNIČKA AGENCIJA

Početak koncesije: 15.12.2021.

Istek koncesije: 15.12.2022.

ID UGOVORA: 255226

OIB: 11406219993

Predmet koncesije: PUTNIČKA AGENCIJA

Početak koncesije: 10.06.2021.

Istek koncesije: 10.06.2023.

ID UGOVORA: 256142

OIB: 05162368387

Predmet koncesije: PUTNIČKA AGENCIJA

Početak koncesije: 25.06.2021.

Istek koncesije: 25.06.2023.

ID UGOVORA: 260954

OIB: 58914751045

Predmet koncesije: PUTNIČKA AGENCIJA

Početak koncesije: 24.09.2021.

Istek koncesije: 24.09.2023.

ID UGOVORA: 268523

OIB: 71222607758

Predmet koncesije: PUTNIČKA AGENCIJA

Početak koncesije: 01.03.2022.

Istek koncesije: 01.03.2024

Popis korisnika odobrenja:

Područje pod upravljanjem Lučke Uprave Šibenik

BROJ UGOVORA: LUŠ-395-VI/2019

OIB: 18757471482

Predmet koncesije: OTPREMNIČKI POSLOVI

Početak koncesije: 10.06.2019.

Istek koncesije: 10.06.2022.

BROJ UGOVORA: LUŠ-366-V/2021

OIB: 24839920900

Predmet koncesije: OTPREMNIČKI POSLOVI

Početak koncesije: 19.05.2021.

Istek koncesije: 19.05.2023.

BROJ UGOVORA: LUŠ-164-III/2020

OIB: 25636115130

Predmet koncesije: POMORSKA AGENCIJA

Početak koncesije: 21.03.2020.

Istek koncesije: 21.03.2022.

BROJ UGOVORA: LUŠ-274-VI/2020

OIB: 50945507137

Predmet koncesije: POMORSKA AGENCIJA

Početak koncesije: 01.06.2020.

Istek koncesije: 01.06.2022.

BROJ UGOVORA: LUŠ-413-VI/2019

OIB: 23673108064

Predmet koncesije: POMORSKA AGENCIJA

Početak koncesije: 10.6.2019.

Istek koncesije: 10.6.2022.

BROJ UGOVORA: LUŠ-444-VI/2021

OIB: 63796300898

Predmet koncesije: POMORSKA AGENCIJA

Početak koncesije: 10.6.2021.

Istek koncesije: 10.6.2023.

BROJ UGOVORA: LUŠ-442-VI/2021

OIB: 49109694569

Predmet koncesije: POMORSKA AGENCIJA

Početak koncesije: 15.07.2021.

Istek koncesije: 15.07.2023.

BROJ UGOVORA: LUŠ-903-IX/2021

OIB: 26294272264

Predmet koncesije: POMORSKA AGENCIJA

Početak koncesije: 18.9.2021.

Istek koncesije: 18.9.2024.

BROJ UGOVORA: LUŠ-932-X/2021

OIB: 95976200516

Predmet koncesije: POMORSKA AGENCIJA

Početak koncesije: 10.10.2021.

Istek koncesije: 10.10.2024.

hrCroatian
Skip to content