Kontakt

ORGANIZACIJA LUČKE UPRAVE MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministar

Oleg Butković

Predsjednik upravnog vijeća

Tomislav Juras

Vladimira Nazora 53,
22000 Šibenik Hrvatska

+385 (0)22 218 001
Fax: +385 (0)22 200 362

info@portauthority-sibenik.hr
lucka-uprava-sibenik@si.t-com.hr

Kontakti:

Paško Dželalija

Telefon

+385 (0)22 218 001

Fax

+385 (0)22 200 362

GSM

+385 (0)91 334 5131

E mail

pasko.dzelalija@portauthority-sibenik.hr

Joško Šupe

Telefon

+385 (0)22 218 001

Fax

+385 (0)22 200 362

GSM

+385 (0)91 200 2443

E mail

josko.supe@portauthority-sibenik.hr

Specijalist za održavanje i tehnički razvoj

Hrvoje Bratić

Telefon

+385(0)22 218 001

Fax

+385 (0)22 200 362

GSM

+385 (0)91 2002 436

E mail

hrvoje@portauthority-sibenik.hr

Krešimir Bulat

Telefon

+385 (0)22 200 308

Fax

+385 (0)22 200 362

GSM

+385 (0)99 733 3113

E mail

pfso@portauthority-sibenik.hr

Specijalist za knjigovodstveno – računovodstvene poslove.

Barbara Cukrov Čvrljak

Telefon

+385(0)22 200 309

Fax

+385(0)22 200 362

E mail

barbara@portauthority-sibenik.hr

Knjigovodstveni djelatnik

Anita Mihić

Telefon

+385(0)22 200 309

Fax

+385(0)22 200 362

E mail

anita@portauthority-sibenik.hr

Dubravko Žurić

Telefon

+385 (0)22 218 001

Fax

+385 (0)22 200 362

E mail

lucki.redar@portauthority-sibenik.hr

Vinko Jurković

Telefon

+385 (0)22 218 001

Fax

+385 (0)22 200 362

GSM

+385 (0)91 200 2438

E mail

vinko@portauthority-sibenik.hr

specijalist za marketing

Katarina Mrvica

Telefon

+385 (0)22 218 001

Fax

+385 (0)22 200 362

GSM

+385 (0)99 439 6981

E mail

katarina@portauthority-sibenik.hr

hrCroatian
Skip to content