Search
Close this search box.

DIGLOGS

Lučka uprava Šibenik je jedan od partnera u projektu DigLogs koji je započeo 01. siječnja 2019. i trajat će do 30. lipnja 2021. Vrijednost projekta je 2.555.427,50 EUR i bit će financiran putem EU fondova iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska.

Projektno partnerstvo je pod vodstvom Pomorskog fakulteta u Rijeci okupilo različite dionike programskog područja: privatni, javni i istraživački sektor: Elevante Trading & Consulting S.R.L., Unione Regionale Camere I.A.A. Del Veneto, North Adriatic Sea Port Authority – Ports Of Venice And Chioggia, University Of Trieste, Actual I.T., Cluster For Innovation In Logistics And Transport System, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Šibenik i Lučka uprava Rovinj.

Glavni cilj projekta DigLogs je osigurati značajan razvoj prekogranične suradnje između dvije zemlje: Hrvatske i Italije kroz uklanjanje postojećih ograničenja u informacijskim sustavima koji podržavaju prometni sektor te stvaranje sinergije za izgradnju čvrste mreže omogućavanjem integracije različitih IT alata koji bi pomogli u postupku nesmetanog donošenja odluka. Značajna je i sinergija projekta s prethodnim i tekućim projektima TEN-T prometne mreže.

Stručnost projektnih partnera osigurava postizanje ciljeva i očekivane rezultate projekta u smislu istraživanja i uspostavljanja većine naprednih digitaliziranih logističkih procesa za multimodalni teretni prijevoz i putničke usluge u programskom području.

Projekt predviđa sljedeće aktivnosti:

  1. Analiza utjecaja glavnih inovacija s fokusom na trend digitalizacije procesa te upravljanje podacima za mobilnost tereta i putnika
  2. Planovi implementacije temeljeni na glavnim inovacijama koje utječu na područje u sljedećih 5 godina i na najatraktivnijim rješenjima digitalizacije koja se mogu izravno prenositi u području HR-ITA
  3. Definiranje koraka koje treba poduzeti za implementaciju inovativnih rješenja iz perspektive tržišta
  4. Na sedam pilot aktivnosti fokusiranih na teret, putnike i kombinirane implementacije testirati stvarna rješenja u privatnom i javnom sektoru
  5. Plan prijenosa kako bi rezultati bili razumljivi budućim dionicima u Programskom području
  6. Akcijski plan za prikupljanje najrelevantnijih iskustava i rezultata te isporuka svih mjera koje treba poduzeti kako bi se podržao proces digitalizacije u Programskom području nakon zatvaranje projekta
INTERREG V-A – ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS – DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA

Opis aktivnosti

Provedba aktivnosti započela je 2019.Vrijednost projekta je 2.555.427,50 EUR i financiran je putem EU fondova iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Od ukupnog iznosa Lučkoj upravi Šibenik odobreno je 229.500,00 EUR.

Projekt DigLogs uključuje suradnju Hrvatske i Italije, a provodi se s ciljem razvijanja potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova, u svrhu uspostave naprednih digitaliziranih logističkih procesa u multimodalnom teretnom i putničkom prijevozu prisutnom u programskom rješenju.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% (EU sredstva) : 15% Državni proračun (Lučka uprava Šibenik).
Cilj  pilot projekta Lučke uprave Šibenik je razviti tehnološka rješenja i ICT podršku potrebnu za digitalizaciju usluga povezanih s prijevozom tereta i putnika. IT modul će omogućiti brži i efikasniji način izdavanja ID iskaznica za ulazak na međunarodni dio lučkog područja luke Šibenik: inovativno rješenje za kontrolu pristupa-jezgra projekta je uspostava automatiziranog sustava digitalnog pristupa sistemu kontrole u skladu s ISPS-om, ostalim pravilima sigurnosti luka i važećim propisima o pristupu. Osnovni razlog izgradnje ovog sustave je digitalizacija upravljanja zahtjevima i propusnicama za ulazak i boravak u prostorima luke Šibenik.

Digitalizacija će omogućiti dodatne funkcije radi boljeg upravljanja prometom i resursima luke te povećati opći sigurnost. Korisnicima će omogućiti viši nivo servisa i manji stres s obzirom da će sve moći obaviti unaprijed i s daljine.
hrCroatian
Skip to content