Search
Close this search box.

FRAMESPORT

AKRONIM I NAZIV PROJEKTA: FRAMESPORT – Framework Initiative Fostering the Sustainable Development of Adriatic Small Ports

PROGRAM FINANCIRANJA: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Tematsko područje: Pomorski prijevoz – pomorske usluge
Projekt ID: 10253074
Trajanje projekta: 1. 1. 2020. – 31. 12. 2022.
Ukupni proračun projekta: € 7.138.832,90
Proračun projekta za PP 10 – Lučku upravu Šibenik: € 337.925,00
Dana 15. srpnja 2020.g održan je Kick-off sastanak projekta.

Sažetak i cilj projekta

Projekt ima za cilj postaviti temelje integriranog i održivog razvoja manjih luka omogućavajući postati proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama.

Takav strateški cilj zahtijeva višestruki pristup, koji uključuje i provedbu konkretnih pilot aktivnosti, kao i identifikaciju prioritetnih tema koje će se promicati u okviru cjelokupne strategije. Prioriteti će se individualizirati pristupom „odozdo prema gore“ podrazumijevajući aktivno sudjelovanje lokalnih i nacionalnih dionika. Projektni partneri će se baviti pitanjima planiranja i upravljanja, primjenom poslovnih modela, poboljšanjem obuke i kompetencija, kao i razvijanjem IKT alata i usluga, podržavajući na taj način učinkovit razvoj malih luka na cijelom IT-HR području. Nadalje, prilagođena IKT platforma prikupljat će i sistematizirati kljucne podatke o malim lukama koje će se dijeliti kao polazište svakog daljnjeg razvoja.
Šibenska Lučka uprava je planirala pilot aktivnosti kojima je cilj poboljšanje sigurnost plovidbe i smanjenje onečišćenja. Projekt se sastoji od dva elementa:

  1. Studija o alternativnim načinima priveza za brodove (ro-ro i cruiseri) i opskrbi električnom energijom ro-ro brodova: Izradit će se studija koja će definirati mogućnosti primjene alternativnih metoda priveza za brodove kako bi se povećala razina operativnosti i sigurnosti u šibenskoj luci. Nadalje, studija će analizirati i opisati mogućnosti uvođenja ro-ro usluga na otoke pomoću brodova na električni pogon. Potrebno je analizirati mogućnosti i potrebne korake implementacije. Tehnologije i lekcije naučene iz studije, kao i izražene prednosti primjene novih tehnologija, primjenjive su u svim lukama u Hrvatskoj i Italiji i nadamo se da će postati standard na Jadranu. Budućnost je u alternativnim gorivima koja imaju manji utjecaj na okoliš i osiguravaju održivost. Studija je prvi korak i osnova za buduća ulaganja i primjenu ovih tehnologija.
  2. Prognoze mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja: Lučka uprava Šibenik instalirat će plutače sa senzorima i testirati informatički alat za predviđanja mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja. Jadran je vrlo osjetljivo područje i njegova zaštita je prioritet svih regija. U slučaju nesreće sa zagađenjem, instalirani sustav omogućit će LU Šibenik predviđanje zemljopisnog širenja onečišćenja i pravilno reagiranje iz čega proizlazi korist za cijelo jadransko područje.

Partneri na projektu:

LP — CONSORTIUM FOR THE COORDINATION OF RESEARCH ACTIVITIES CONCERNING THE VENICE LAGOON SYSTEM
PP1 — MUNICIPALITY OF MONFALCONE
PP2 — INSTITUTE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS FOUNDATION
PP3 — REGIONAL STRATEGIC AGENCY FOR THE ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY — APULIA REGION
PP4 — SVILUPPO MARCHE SRL — SVIM MARCHE SRL
PPS — REGIONAL AGENCY FOR PRODUCTIVE ACTIVITIES
PP6 — AUTONOMOUS AGENCY FOR HOSPITALITY AND TOURISM OF TERMOLI
PP7 — LUCKA UPRAVA UMAG — NOVIGRAD
PP8 — PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
PP9 — ŽUPANIJSKA LUCKA UPRAVA ZADAR
PP10 — LUCKA UPRAVA ŠIBENIK
PP11— SVEUCILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET U RIJECI
PP12 — LOGOTEAM D.O.O.
PP13 — EURO-MEDITERRANEAN CENTER ON CLIMATE CHANGE FOUNDATION
PP14 — LUCKA UPRAVA SENJ
PP15 — MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, UPRAVA POMORSTVA
PP17 — MARCHE REGION
PP18 — MUNICIPALITY OF GABICCE MARE
PP19— MUNICIPALITY OF NUMANA
PP20 — MUNICIPALITY OF TERMOLI
PP21— MUNICIPALITY OF CAMPOMARINO
PP22 — MUNICIPALITY OF MONTENERO DI BISACCIA
PP23 — GUIDOTTI SHIPS S.R.L.
PP24 — MARINUCCI YACHTING CLUB S.R.L.
PP25 — AUTONOMOUS REGION OF FRIULI VENEZIA GIULIA
PP26 — VENETO REGION, DEPARTMENT FOR PUBLIC WORKS, CONSTRUCTIONS AND LOGISTICS
PP27 — RIMINI MUNICIPALITY
PP28 — EMILIA-ROMAGNA REGION

Više o Programu prekogranične suradnje Italija – Hrvatska (Interreg Italy – Croatia) i projektu Framesport, možete potražiti na https://www.italy-croatia.eu/web/framesport.

hrCroatian
Skip to content