Putnički terminal

Lučka uprava Šibenik je pokrenula postupak pripreme realizacije projekta „Modernizacija lučkog područja luke Šibenik“, koji se sastoji od radova u putničkom i teretnom dijelu luke Šibenik, ukupne vrijednosti 182 milijuna kuna, a zgrada pomorsko-putničkog terminala (PPT) čini dio tog projekta. Dogradnja gata Vrulje – zgrada PPT za domaći i međunarodni pomorski promet odnosno pomorski granični prijelaz srednje kategorije s uređenjem prometnih površina i instalacija, čini III fazu ranije započetog Projekta modernizacije infrastrukture luke Šibenik koji je podijeljen u tri faze od koji su I i II faza: izgradnja vezova za međunarodni i domaći pomorski promet dovršene, a uporabna dozvola je izdana 2015. godine.

Nositelj ulaganja je Lučka uprava Šibenik. Projekt se odnosi na aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave, primarno na izgradnju PPT koji je nužan u funkcioniranju luke i u skladu s djelatnostima koje se obavljaju u lukama: ukrcaj i iskrcaj putnika te ostale gospodarske djelatnosti koje su s djelatnostima luke u neposrednoj gospodarskoj, prometnoj i tehnološkoj vezi (pružanje usluga putnicima, lučko agencijski poslovi, poslovi zastupanja u carinskom postupku i dr.). Cilj ovog dijela projekta je nadogradnja infrastrukture kojom se unapređuje upravljanje i sigurnost prometa, kontrola pomorskog prometa i pratećih aktivnosti. Krajnji cilj projekta je poboljšanje povezanosti otoka u šibenskom arhipelagu i njihova integracija u širu prometnu mrežu kroz bolje prometne usluge te savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

 

Objave

01.06.2021. je u EOJN RH objavljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: 

GRAĐEVINSKI RADOVI DOGRADNJE GATA VRULJE – LUKA ŠIBENIK – IZGRADNJA ZGRADE POMORSKO-PUTNIČKOG TERMINALA S UREĐENJEM PROMETNIH POVRŠINA I INSTALACIJA IZ OBUHVATA III. FAZE.

Prethodno savjetovanje traje do 11. lipnja 2021. godine.

hrCroatian
Skip to content