Sigurnosna zaštita

Upravljanje sigurnosnom zaštitom i opasnostima predstavlja novi pristup upravljanju sigurnosnom zaštitom i sigurnošću na prostoru Lučke uprave Šibenik. Razvijeno je pomoću širih interesa u Luci Šibenik, a cilj je unaprijediti sigurnost onih koji koriste luku ili rade u luci, brodova, putnika i tereta kao i okoliša. Naročito je usredotočeno na one koji utječu na ljudske živote, imovinu i okoliš na području luke i u njezinoj okolici.

U cilju održanja visokog stupnja sigurnosne zaštite lučkog područja Lučka uprava Šibenik će uvesti sustav video nadzora kao i sustav kontrole pristupa osoba, vozila i plovila (AIS) na lučkom području.

Lučka uprava Šibenik uskladila je svoj Plan o sigurnosnoj zaštiti lučkog područja s Međunarodnim pravilnikom o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet 30. srpnja 2004. godine.

Kako bi se osiguralo brzo reagiranje u slučaju nezgoda:

• Većih nezgoda na moru (onečišćenje, spašavanje, sudar, nasukanje, potonuće, požar)

• Prijetnje bombom/terorizma

• Hitni zdravstveni problemi kada su ljudski životi ugroženi

• Bilo koji vid uznemiravanja posade broda

Svi zapovjednici, časnici i zaštitari lučkog područja moraju dati alarm bez odgađanja
biranjem broj ili pozivom, kako slijedi:

hrCroatian
Skip to content