Search
Close this search box.

Zaštita okoliša

U cilju zadovoljavanja europskih standarda, u Lučkoj upravi Šibenik stvorene su pretpostavke za unapređenje i postizanje što viših standarda u očuvanju okoliša. U tom smislu unutar luke Šibenik organizira se sakupljanje opasnog i neopasnog otpada, te maksimalno iskorištavanje sekundarnih sirovina.

Potpisani su ugovori sa tvrtkama za zbrinjavanje otpada (metalni otpad, najlon, akumulatori, trošena motorna ulja, filtere ulja te stare automobilske gume).

U skladu sa zakonskim propisima prijavljuju se svi stacionirani izvori onečišćenja zraka, te se radi na projektima zamjene starih tehnologija novim koje su ekološki prihvatljive i zadovoljavaju najstrože ekološke kriterije. Svjesni problematike onečišćenja okoliša, Lučka uprava Šibenik će i ubuduće ulagati napore u očuvanju okoliša, poštujući Zakon o zaštiti okoliša Republike Hrvatske, kao i sustavno raditi na usklađivanju sa standardima Europske unije, te pratiti suvremene ekološke trendove u svijetu.

Politika zaštite okoliša

Lučka uprava Šibenik prepoznaje održivi razvoj kao osnovni aspekt budućeg poslovnog upravljanja te uviđa da su težnja za ostvarivanjem gospodarskog rasta i održanjem zdravog okoliša međusobno usko povezane.

Lučka uprava Šibenik

• Promičući održivi razvoj, nastojat će osigurati da zahtjevi zaštite okoliša budu ugrađeni u poslovne odluke i lučke aktivnosti;

• Poslovanje i aktivnosti na području pod svojim upravljanjem uskladit će s primjenjivim
domaćim i europskim zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša;

• Postavit će sustav nadzora da bi se otkrili mogući negativni utjecaji lučkih aktivnosti
na okoliš, uz pomoć određenih pokazatelja promjene njegovog stanja;

• Poduzet će preventivne mjere koje umanjuju moguću štetu okolišu, čak i tamo gdje
vjerojatnost nije velika, ali su moguće posljedice ozbiljne;

• Provodit će ekološke edukacije i upoznavati djelatnike s dobrom praksom zaštite okoliša:

• Obvezuje se na godišnje izvješćivanje javnosti glede načina zašite i stanja okoliša;

Politiku zaštite okoliša dužni su primjenjivati svi zaposlenici i korisnici lučkog područja pod
upravljanjem Lučke uprave Šibenik.

Korištena zakonska regulativa vezana uz okoliš i prirodu

Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94, 128/99)
Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05)
Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05)
Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04)
Zakon o otpadu (NN 178/04)
Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03)

hrCroatian
Skip to content