Search
Close this search box.

Javna nabava

Plan javne nabave

Od 01. siječnja 2018. godine Plan nabave se sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 101/17, 144/20) objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Od 01.01.20218. godine sukladno odredbi čl. 7. st. 1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

hrCroatian
Skip to content